Wakacje

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia na życie?

skladki ubezpieczeniowe

Niezależnie od tego, z jaką firmą podpisaliśmy umowę dotyczącą ubezpieczenia na życie, w każdym przypadku konieczne będzie regularne opłacanie składki na rzecz tej polisy. Tym samym wywiązujemy się ze swoich zobowiązań, a w zamian uzyskujemy pożądaną ochronę, która może zabezpieczyć na przyszłość zarówno nas, jak i naszych najbliższych. Łatwo da się jednak zauważyć, że wysokość składki na polisę na życie może znacząco się różnić. Z czego to właściwie wynika i co decyduje o ostatecznym koszcie ubezpieczenia?

Ubezpieczenia na życie indywidualne i grupowe

Ubezpieczenia na życie dzielą się przede wszystkim na dwa rodzaje – znajdziemy zatem polisy indywidualne oraz grupowe. Różnica między nimi jest prosta do zrozumienia, a jednocześnie może być dość złożona i przekładać się nie tylko na wysokość składki, ale także na zakres ochrony oferowanej przez ubezpieczalnię.

Indywidualne ubezpieczenia na życie to takie, które zawiera osoba fizyczna z towarzystwem ubezpieczeniowym. Samodzielnie zatem podejmuje decyzję o wyborze konkretnej oferty i wraz z ubezpieczycielem ustala warunki umowy przed jej podpisaniem. Jest to komfortowe rozwiązanie, ponieważ możemy ustalić, jakie konkretne sytuacje będzie obejmować polisa. Jednocześnie warto pamiętać, że składka na takie ubezpieczenie będzie wyższa.

Grupowe ubezpieczenia na życie najczęściej są oferowane w ramach zakładu pracy. Zatrudniając się w wybranej firmie, pracodawca może nam zaproponować taką opcję. Jest ona korzystna głównie pod względem kosztu, jako że składka jest tutaj relatywnie niska. Wadą takiego ubezpieczenia jest natomiast fakt, że warunki umowy nie podlegają negocjacji i są takie same wobec wszystkich osób objętych ochroną.

Jaką ochronę proponują ubezpieczenia na życie?

Jeżeli zdecydujemy się samodzielnie wykupić ubezpieczenie na życie, mamy do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich to wykupienie podstawowej polisy, która gwarantuje wypłatę świadczenia wyłącznie w jednym przypadku – w razie zgonu ubezpieczonego. Wówczas pieniądze trafią do osób wskazanych w umowie. Drugą możliwością jest polisa z rozszerzonym zakresem ochrony, gdzie można także liczyć na odszkodowanie w takich przypadkach, jak długotrwały pobyt w szpitalu czy przewlekła choroba.

Jak łatwo się domyślić, podstawowe ubezpieczenia na życie charakteryzują się stosunkowo niższą składką (oczywiście ostateczny koszt uzależniony jest od kwoty ubezpieczenia). Z drugiej zaś strony rozszerzenie ochrony pozwala wielu z nas poczuć się bezpieczniej poprzez posiadanie zabezpieczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu, który mógłby nadszarpnąć nasz domowy budżet.

Jakie ubezpieczenie wybrać?

Na to pytanie nie sposób jest odpowiedzieć jednoznacznie. Wszystko zależy od tego, czego konkretnie oczekujemy od polisy i jakie są nasze możliwości finansowe. Niegdyś to indywidualne ubezpieczenia na życie lub takie oferowane przez pracodawcę cieszyły się największą popularnością, dziś coraz częściej decydujemy się na polisę obejmującą więcej przypadków losowych. Dlatego też koszt poniesiony za ubezpieczenie powinien być jednym z czynników decydujących o tym, jaką ofertę wybierzemy.

Polecane

Nie wystawianie się na kradzież to kwestia przygotowania

euro

Jak sprawdzić trzeźwość osoby prowadzącej samochód

redakcja serwisu

Atrakcje Hiszpanii

euro

Zostaw komenatrz